Przy sierpeckim Gimnazjum Miejskim powstanie nowoczesny obiekt sportowy
350 uczniów w nowych klasach szkół ponadgimnazjalnych w powiecie żuromińskim
Brąz dla Angeliki Łyczek